Информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети във връзка с предизборната кампания за Президентски избори и Национален референдум 2016. Съгласно чл.180, ал.3 от Изборния кодекс.


Политическа сила Предмет на договора Срок на договора Информационният продукт ще се разпространява в Стойност в лева без ДДС
1. ИК за издигане на независим кандидат за президент ген. Румен Радев и за вицепрезидент Илияна Йотова Единични публикации -
1. Публикуване на информация, предоставена от пресцентъра на политическата партия – 2 бр.
2. Публикуване на информации /и снимки/, изработени от репортер и фотограф на медията – 2 бр.
06.10.2016 – 07.11.2016 www.shum.bg 520,00
2. ПП ГЕРБ Единични публикации - Публикуване на информации /и снимки/, изработени от репортер и фотограф на медията – 3 бр. 10.10.2016 – 07.11.2016 www.shum.bg 540,00
3. Коалиция “Калфин- президент” Единични публикации –
1. Публикуване на информация, предоставена от пресцентъра на политическата партия – 1 бр.
2. Публикуване на информации /и снимки/, изработени от репортер и фотограф на медията – 3 бр.
13.10.2016 – 07.11.2016 www.shum.bg 640,00
4. ПП ГЕРБ Единични публикации -
1. Публикуване на 1 бр. съобщение за събитие /покана/ в рекламно каре, видимо за 72 часа.
2. Публикуване на информация, предоставена от пресцентъра на политическата партия – 1 бр.
14.10.2016 - 07.11.2016 www.shum.bg 250,00
5. ПП “НФСБ” Единична публикация – Публикуване на информация, предоставена от пресцентъра на политическата партия -1 бр. 14.10.2016 - 07.11.2016 www.shum.bg 100,00
6. ИК за издигане на независим кандидат за президент ген. Румен Радев и за вицепрезидент Илияна Йотова Единични публикации – Публикуване на информация, предоставена от пресцентъра на политическата партия – 1 бр. 26.10.2016 - 07.11.2016 www.shum.bg 100,00
7. ИК за издигане на независим кандидат за президент ген. Румен Радев и за вицепрезидент Илияна Йотова Единични публикации –
1. Публикуване на информация, предоставена от пресцентъра на политическата партия – 1 бр.
2. Публикуване на информации /и снимки/, изработени от репортер и фотограф на медията – 1 бр.
08.11.2016 - 14.11.2016 www.shum.bg 280,00