Паметникът на  Майкъл Парк в Талин, Естония Паметникът на  Майкъл Парк в Талин, Естония